دفتر مرکزی

اصفهان ، خیابان میرفندرسکی ، مقابل سازمان هلال احمر ، طبقه فوقانی بانک تجارت ، پلاک 87 ، کد پستی 8164987418

اصفهان ، خیابان میرفندرسکی ، مقابل سازمان هلال احمر ، طبقه فوقانی بانک تجارت ، پلاک 87 ، کد پستی 8164987418

36610911 - 031

366156-77 - 031

366156-32 - 031

info@tfp-polymer.com

tfp.polymer@gmail.com

36615679 - 031

اطلاعات کارخانه

شهرک صنعتی تیران ، خیابان سوم و هفتم پلاک 26 و 87

423662-40 - 031 داخلی 47

info@tfp-polymer.com

tfp.polymer@gmail.com

فرم تماس با ما